ค้นหา
วัีนพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
กลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้าเพื่อสร้างความผูกพัน วันที่ 28 มี.ค. 56
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 25556 เวลา 12.00-16.00 น.ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 เวลา 6.00-16.00 น. ณ โรงงาน บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
"Thai-Korean Business Exchange Mission" ณ เมืองอุลซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 23 - 29 มีนาคม 2556
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30-13.30 น. โรงแรมปริ้นตั้น ปาร์ค สวีท ดินแดง กทม.
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (โดยสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
โดยขอรับสมัครเพียง 1 รายเท่านั้น และกรุณาส่งใบสมัครภายในวันจันทร์ที่ 11 ก.พ.56 นี้