ค้นหา
ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ชั้น ๖ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง
วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 6.30-16.30 น. ณ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง และ ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น. ณ วัดหนองกระเบียน จังหวัดลพบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 11.30 น. ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น. ณ วัดหนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
งานแสดงเทคโนโลยีและประสบการณ์บนโลกออนไลน์ พร้อมสัมมนาความรู้ออนไลน์ ครั้งแรก และยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ วันที่ 25 - 28 เมษายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555
ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการและภาคอุตสาหกรรม วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 13.30-15.30 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ