ค้นหา
วันพุธที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 19.00 น.ร้านอาหารใบไม้ร่าเริง
วันพุธที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 16.00-18.00 น. ณห้องอาหารสุพรรณิการ์ ร้านอาหารฝ้ายคำ บางนา-ตราด
เรียนเชิญนักธุรกิจและผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหาร FTI Business Administration : FIBA รุ่น 2 โดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สคร.กรุงปราก ขอส่งรายชื่อคณะนักธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูง จากบริษัทและองค์กรขนาดใหญ่ ของสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งจะร่วมเดินทางมาเยือนไทย (22-24 มค. 56) กับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ประเทศสาธารณรัฐเช็ก โดยมีกำหนดการจัดงาน Seminar on Thai-CZ. Business Forum และ Business Matching ในวันที่ 23 มกราคม14.00-16.00 น. ณ. โรงแรมพลาซ่า เอทธินี ,ถนนวิทยุ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทย จะเป็นประธานพิธีเปิดงานครั้งนี้ ในการนี้ เพื่อให้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นโอกาสในการเจรจาธุรกิจและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน ภายใต้กลยุทธ์ From Hub of ASEAN to Gateway of New Europe ( Central& Eastern ) สคร.กรุงปรากจึงขอเรียนเชิญท่านและสมาชิก เข้าร่วมการจัดSeminar on Thai-CZ. Business Forum และ Business Matching ครั้งนี็ ทั้งนี้ องค์กรภาคอุตสาหกรรมของสาธารณรัฐเช็ก ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดของประเทศ คือ Confederation of Industry of the Czech Republic โดย Mr. Jaroslav Hanak ,President เดินทางมากับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ด้วย จึงใคร่ขอเรียนเชิญประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าพบหารือแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรที่สำคัญของไทย-สาธารณรัฐเช็ก หากยืนยันนัดหมายอย่างไร โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อประสานงานต่อไป
อีกช่องทางเจาะตลาด AEC วันที่ 24 มค 2556 เวลา 08.30 – 12.00 น. จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก)
ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก
ณ โครงการ Sunny Bangchak อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 14.00 น.
ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา 07.30 - 14.00 น. ณ SF Strike Bowl สาขาเดอะมอลล์ 4 รามคำแหง
คุณรังษี เหลืองวารินกุล,คุณคมสัน เหล่าศิลปะเจริญ ,คุณปรานี คุรุเวฬุกรณ์ และ คุณนำชัย เอกพัฒนพานิชย์ เข้าพบนายอัครวัฒน์ อัศวเหม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประชุมชี้แจง เปิดตัวโครงการตาสับปะรด สิ่งแวดล้อม สมุทรปราการ ณ ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล สำโรง
คุณคมสัน เหล่าศิลปเจริญ (ประธานสภาฯ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ
ตามข้อตกลงการเคลื่อนเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน