ค้นหา
13 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
6 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
17 กันยายน 2558 เวลา 08.30 – 17.00 น.ณ ห้อง Board Room 3 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 1 และ 2 ชั้น 3 โซน C ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องบัวสรวง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เวลา 08.00 – 15.30 น.(ไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ -
ระหว่างวันที่ 22 – 27 กันยายน 2558 ณ ชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ระหว่างเวลา 11.00 – 12.00 น.