ค้นหา
16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น ณ ห้อง Board Room 3 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
14 มกราคม 2559 ณ ห้องแมนดาริน โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน)
ณ กรุงพนมเปญ-พระตะบอง-ปอยเปต ประเทศกัมพูชา และนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม_1-5 ก.พ. 59
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 - 15.00 น.
22 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ห้อง Meeting Room 3 โซน A ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
15 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Board Room 3 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 (6 วัน 3 คืน) ณ เมืองโอซาก้า - นารา - ชิซูโอกะ - และเมืองโตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น